Anunțuri

Anunt concurs Referent – Situatii de urgenta

Disponibilitatea materialelor informative

Lista debitorilor care inregistreaza obligatii fiscale restante la bugetul local la 31.03.2016

11.04.2016 – Invitatie de participare – solicitare oferta pentru achizitionarea de servicii de proiectare faza S.F. sau D.A.L.I. pentru “Modernizare drumuri in comuna Bucuresci”

MODEL Contract de servicii proiectare

Formulare de oferte

19.06.2015 – ANUNT ORGANIZARE CONCURS – EXAMEN DE PROMOVARE A PERSONALULUI DIN CADRUL INSTITUTIEI PUBLICE BIBLIOTECA

14.05.2015 – ANUNT ORGANIZARE CONCURS