Anunțuri

12.11.2019 Anunt concurs Inspector debutant – Compartiment Impozite si Taxe

Amenajare baza sportiva, comuna Bucuresci, jud. Hunedoara
Anunt pentru achizitia contractului proiectare si executie Amenajare baza sportiva

Certificat de urbanism + avize:
ANEXE STUDIU DE FEZABILITATE
aviz privind utilitati alimentare cu energie electrica
AVIZ privind utilitati alimentare cu apa si canalizare
aviz telefonie
certificat de urbanism
Clasarea notificarii emisa de Agentia pentru Protectia Mediului
Inventarul domeniului public al comunei Bucuresci
Notificare DSVSA
notificarea privind conformitatea proiectului cu normele de igiena si sanatate
Proces verbal receptie casadru

Studiul de fezabilitate
studiu de fezabilitate PARTEA DESENATA
Studiu de fezabilitate PARTEA SCRISA
ANEXE STUDIU DE FEZABILITATE

Anexe la contractul de finantare


Precizari cu privire la Legile fondului funciar
Intrebari pentru ANRP
Raspunsul ANRP


10.10.2018 Anunt examen promovare grad profesional – referent IA

10.10.2018 Anunt examen promovare grad profesional – bibliotecar

Cererea de reconstituire-constituire a dreptului de proprietate teren intravilan

ANUNT pt. depunerea cererilor de constituire a dreptului de pt. teren aferent locuintelor


21.06.2018 Anunt publicitar – Extindere retea de apa
CAIET DE SARCINI – Extindere retea de apa

Derularea campaniei de depunere a declaratiei unice

Cerere deschidere cont

Atentionare meteorologica

Anunt concurs Referent – Situatii de urgenta

Disponibilitatea materialelor informative

Lista debitorilor care inregistreaza obligatii fiscale restante la bugetul local la 31.03.2016

11.04.2016 – Invitatie de participare – solicitare oferta pentru achizitionarea de servicii de proiectare faza S.F. sau D.A.L.I. pentru “Modernizare drumuri in comuna Bucuresci”

MODEL Contract de servicii proiectare

Formulare de oferte

19.06.2015 – ANUNT ORGANIZARE CONCURS – EXAMEN DE PROMOVARE A PERSONALULUI DIN CADRUL INSTITUTIEI PUBLICE BIBLIOTECA

14.05.2015 – ANUNT ORGANIZARE CONCURS