Anunțuri

10.10.2018 Anunt examen promovare grad profesional – referent IA

10.10.2018 Anunt examen promovare grad profesional – bibliotecar

Cererea de reconstituire-constituire a dreptului de proprietate teren intravilan

ANUNT pt. depunerea cererilor de constituire a dreptului de pt. teren aferent locuintelor


21.06.2018 Anunt publicitar – Extindere retea de apa
CAIET DE SARCINI – Extindere retea de apa

Derularea campaniei de depunere a declaratiei unice

Cerere deschidere cont

Atentionare meteorologica

Anunt concurs Referent – Situatii de urgenta

Disponibilitatea materialelor informative

Lista debitorilor care inregistreaza obligatii fiscale restante la bugetul local la 31.03.2016

11.04.2016 – Invitatie de participare – solicitare oferta pentru achizitionarea de servicii de proiectare faza S.F. sau D.A.L.I. pentru “Modernizare drumuri in comuna Bucuresci”

MODEL Contract de servicii proiectare

Formulare de oferte

19.06.2015 – ANUNT ORGANIZARE CONCURS – EXAMEN DE PROMOVARE A PERSONALULUI DIN CADRUL INSTITUTIEI PUBLICE BIBLIOTECA

14.05.2015 – ANUNT ORGANIZARE CONCURS