Hotărâri C.L.

HCL 22/30.062017 – aprobarea inscrierii comunei Bucuresci in Asociatia “Forumul Montan din Romania-Filiala Hunedoara”
HCL 19/31.05.2017 – acordare mandat special in Adunarea Generala ADI “Aqua Prest Hunedoara”
HCL 18/31.05.2017 – aprobarea contului de inchidere al exercitiului bugetar pe anul 2016
HCL 17/31.05.2017 – aprobare act constitutiv si statut ADI “Aqua Prest Hunedoara”
HCL 14/27.04.2017 – aprobarea Programului anual de achizitii publice pe anul 2017
HCL 12/31.03.2017 – aprobarea bugetului local pe anul 2017
HCL 2/19.01.2017 – aprobare tarife colectare, transport si neutralizare reziduuri menajere si industriale
HCL 1/19.01.2017 – stabilire impozite si taxe an fiscal 2017

HCL 40/29.10.2015 – stabilire impozite si taxe an fiscal 2016