Hotărâri C.L.

HCL 42-2019 – aprobarea organigramei, a statului de functii si a nr de personal
HCL 22-2019 – stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2020
HCL 21-2019 – completare inventar bunuri domeniu public
HCL 19-2019 – aprobare PAAP


HCL 42-2018 – stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru 2019
Hotararea nr 3-2018 – stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual
Hotararea nr 2-2018 – aprobarea planului de actiuni si lucrari de interes local pentru persoanele apte de munca din familiile beneficiare de venitul minim garantat pentru anul 2018
Hotararea nr 1-2018 – aprobarea noilor tarife privind rezidurile menajere


HCL 42-2017 – stabilirea impozitelor si taxelor locale pe anul 2018
HCL 27-2017- reorganizarea SVSU
HCL 26-2017 – aprobarea modificarii inventarului bunurilor domeniului public
HCL 25-2017 – modificarea si completarea PAAP
HCL 24-2017 – stabilirea salariilor de baza
HCL 22/30.06.2017 – aprobarea inscrierii comunei Bucuresci in Asociatia “Forumul Montan din Romania-Filiala Hunedoara”
HCL 19/31.05.2017 – acordare mandat special in Adunarea Generala ADI “Aqua Prest Hunedoara”
HCL 18/31.05.2017 – aprobarea contului de inchidere al exercitiului bugetar pe anul 2016
HCL 17/31.05.2017 – aprobare act constitutiv si statut ADI “Aqua Prest Hunedoara”
HCL 14/27.04.2017 – aprobarea Programului anual de achizitii publice pe anul 2017
HCL 12/31.03.2017 – aprobarea bugetului local pe anul 2017
HCL 2/19.01.2017 – aprobare tarife colectare, transport si neutralizare reziduuri menajere si industriale
HCL 1/19.01.2017 – stabilire impozite si taxe an fiscal 2017

HCL 40/29.10.2015 – stabilire impozite si taxe an fiscal 2016