Situații financiare

Cont – sume incasate pentru bugetul local in contul unic in curs de distribuire


Bilant la 30.06.2019

Situatii financiare la 30.06.2019

Bilant la 31.03.2019

Situatii financiare la 31.03.2019

Bugetul local pe anul 2019 – sectiunea de dezvoltare

Bugetul local pe anul 2019 – sectiunea de functionare

Bugetul local pe anul 2019

HCL aprobare buget pe anul 2019 si lista de investitii

 

BILANT 30.09.2011

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE LA 30.09.2011

L713001

DATORIA PUBLICA SI PLATI RESTANTE LA 31.10.2011

BUGETUL LOCAL PE ANUL 2011

BUGETUL LOCAL PE ANUL 2011 – SECTIUNEA DE DEZVOLTARE

BUGETUL LOCAL PE ANUL 2011 – SECTIUNEA DE FUNCTIONARE

INVESTITII  PE ANUL 2011 CU  FINANTARE  DE  LA BUGETUL  LOCAL